Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
Jesteśœmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętnośœci umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.
 

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 23:50

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:55

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:50

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:48

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:44

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:37

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:35

Opublikowano: piątek, 3 Marzec, 2017 - 00:00

Strony