Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
Jesteśœmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętnośœci umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.
 

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:35

Opublikowano: piątek, 3 Marzec, 2017 - 00:00

Opublikowano: poniedziałek, 27 luty, 2017 - 22:50

Projekt edukacyjny z zakresu przyrody, ekologii i matematyki  pt  „Mamy tylko jedną Ziemię” na rok szkolny 2016/ 2017   Cel projektu: - ukazanie bogactwa przyrody regionu wieluńskiego - przybliżenie procesów ewolucji przyrody na Ziemi - wzmocnienie i nabycie wrażliwości na zachowania pro ekologiczne - ukazanie w przyrodzie zawartych praw matematycznych - rozwijanie talentów artystycznych w tematyce projektu - wprowadzenie różnych metod nauczania i doświadczeń do przekazu wiedzy - wykorzystanie potencjału naukowego placówek lokalnych - integracja środowisk klasowych i szkolnych - wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły

Opublikowano: czwartek, 12 Styczeń, 2017 - 22:46

Opublikowano: piątek, 23 Grudzień, 2016 - 22:55

Opublikowano: piątek, 23 Grudzień, 2016 - 21:59

Opublikowano: piątek, 23 Grudzień, 2016 - 21:58

Opublikowano: środa, 30 Listopad, 2016 - 07:12

Ostatni czas obfitował w sukcesy jakie osiągnęli nasi uczniowie. W gminnym konkursie plastycznym pt. „Oto Polska właśnie” w kategorii klas I- III, drugie miejsce zajęła Oliwia Świtała.
W drugim gminnym konkursie pt. „Spartakiada trzeźwości” III miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły. „Spartakiada trzeźwości” była konkursem zorganizowanym przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komendę Powiatową Policji w Wieluniu. Całemu wydarzeniu patronował Burmistrz Wielunia p. Paweł Okrasa. Oto skład naszej reprezentacji: Oliwia Tasarz, Martyna Werbicka, Michał Jarema, Jakub Tomalik, a opiekunem zespołu był p. Leszek Grygiel. Zmagania konkursowe polegały na zadaniach sprawnościowych i odpowiedzi na pytania z zadanej wcześniej literatury. Efektem wspólnego wysiłku zespołu jest zdobycie pucharu za zajęcie III miejsca i nagrody dla szkoły jaką są 3 rowery górskie.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły był udział Przedszkolaków w „Spartakiadzie Przedszkolaka”, w której dzieli nasi przedstawiciele zajęli VI miejsce.

Opublikowano: środa, 30 Listopad, 2016 - 07:07

W dniu 18 listopada 2016 roku odbył się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu XVIII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej.
 

Strony