Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:55

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:50

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:48

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:44

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:37

Opublikowano: czwartek, 16 Marzec, 2017 - 22:35

Opublikowano: piątek, 3 Marzec, 2017 - 00:00

Opublikowano: poniedziałek, 27 luty, 2017 - 22:50

Projekt edukacyjny z zakresu przyrody, ekologii i matematyki  pt  „Mamy tylko jedną Ziemię” na rok szkolny 2016/ 2017   Cel projektu: - ukazanie bogactwa przyrody regionu wieluńskiego - przybliżenie procesów ewolucji przyrody na Ziemi - wzmocnienie i nabycie wrażliwości na zachowania pro ekologiczne - ukazanie w przyrodzie zawartych praw matematycznych - rozwijanie talentów artystycznych w tematyce projektu - wprowadzenie różnych metod nauczania i doświadczeń do przekazu wiedzy - wykorzystanie potencjału naukowego placówek lokalnych - integracja środowisk klasowych i szkolnych - wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły

Opublikowano: czwartek, 12 Styczeń, 2017 - 22:46

Strony