Jesteś tutaj

Strona główna

Projekt edukacyjny - „Mamy tylko jedną Ziemię”

Projekt edukacyjny z zakresu przyrody, ekologii i matematyki
 pt  „Mamy tylko jedną Ziemię” na rok szkolny 2016/ 2017
 
Cel projektu:
- ukazanie bogactwa przyrody regionu wieluńskiego
- przybliżenie procesów ewolucji przyrody na Ziemi
- wzmocnienie i nabycie wrażliwości na zachowania pro ekologiczne
- ukazanie w przyrodzie zawartych praw matematycznych
- rozwijanie talentów artystycznych w tematyce projektu
- wprowadzenie różnych metod nauczania i doświadczeń do przekazu wiedzy
- wykorzystanie potencjału naukowego placówek lokalnych
- integracja środowisk klasowych i szkolnych
- wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły
 
Czas trwania projektu:
wrzesień 2016- czerwiec 2017
Partnerzy projektu:
Rada Rodziców SP w Gaszynie
Samorząd Uczniowski SP w Gaszynie
Gmina Wieluń
Muzeum Ziemi Wieluńskiej
 
Oczekiwane efekty projektu:
-podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
- poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki
- integracja środowiska szkolnego i lokalnego
- nawiązanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi
- rozpowszechnianie idei wolontariatu, pomoc fundacjom

Koordynacja projektu: Jolanta Ustyniak
                                        Anna Grabowska- Płonka
                                        Leszek Grygiel
Osoby odpowiedzialne za zadania projektowe:

Violetta Galińska, Jadwiga Chrabańska, Irena Pomorska, Magdalena Kowalczyk,
Anna Grabowska- Płonka, Beata Kucharczyk, Leszek Grygiel
Harmonogram działań w projekcie:
 
1. Światowy dzień Kropki - wrzesień 2016
2. Akcja sprzątanie świata - wrzesień 2016
3. Wycieczka do Łódzkiego ZOO - październik 2016
4. Odwiedzenie wystawy i warsztatów edukacyjnych LEGO -  październik 2016
5. Odwiedzenie wystawy stałej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej- Ożarów - czerwiec 2016
6. Gminny  Konkurs matematyczno - przyrodniczy - 21 kwiecień 2017
7. II Festiwal Piosenki Przyrodniczej -10 maj 2017
8. Konkurs plastyczny „Ziemia planeta Ludzi” - maj/ czerwiec 2017
9. Szkolny Dzień Ziemi - 21 kwiecień 2017
10. Szkolny Kiermasz Zdrowej Żywności  - marzec 2017
11. Dzień Wody - 22 marzec 2017
12. Dzień Zwierząt - październik 2016
13. Szkolny konkurs matematyczny - przez cały rok szkolny
14. Akcja ekologiczno- charytatywna zbierania nakrętek „Super Zakrętak” - cały rok szkolny
15. Europejski Dzień Śniadania - listopad 2016
16. Szkolny konkurs recytatorski - maj 2017
17. Akcja „Szkoło pomóż i Ty”- rozprowadzanie pomocy matematycznych -  październik/listopad 2016
18. Dzień Ziemniaka - październik  2016
19. Kiermasz pt. Drugie życie zabawki - listopad 2016
20. Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik - 21 czerwiec 2017
21. „Zwierzę nie jest rzeczą”  prezentacja multimedialna Fundacji Opieki nad Zwierzętami i Powiatowego Inspektora Weterynarii - grudzień 2016
22. Warsztaty przyrodnicze- gady, - luty 2017
23. Warsztaty przyrodnicze- zagospodarowanie ogrodu szkolnego - kwiecień 2017
 
 
Ewaluacja projektu
W opracowaniu do adekwatnych działań