Jesteś tutaj

Strona główna

Kontakt

98-300 Wieluń

Gaszyn ul.Harcerska 1

Telefon: 43 842 75 69  

e-mail: spgaszyn@op.pl    

Inspektor Ochrony Danych Sławomir Mazur, tel. 727931623, e-mail:slawek6808@op.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję:
 
 
  1. Administrator danych osobowych
Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie, ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń, tel.  43 842 75 69, email: sekretariat-spg@oswiata.wielun.pl
  1. Inspektor ochrony danych
Kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl
  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/spgaszyn/
w szczególności w odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
  1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, działania promocyjne i informacyjne oraz dbanie o wizerunek placówki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
  1. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
  1. Zakres przysługujących uprawnień
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.
  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited
 
1.         Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,           Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO     w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
2.         Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk           aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
3.         Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we             wskazanych celach:
•           posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
•           zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
•           zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło         naruszenie o zdarzeniu;
•           zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia     bezpieczeństwa Pani/a danych.
4.         Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
•           posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
•           zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
5.         Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony   osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w     Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
6.         Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka          Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych      przypadkach).
7.         Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są      dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
8.         Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na      stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.