Jesteś tutaj

Strona główna

Rekrutacja 2022/2023

  Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2022/2023 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 jest dostępny do wypełnienia na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.

Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do przedszkoli znajdą Państwo pod adresem https://przedszkola-wielun.nabory.pl/.

Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”.

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.   

REKRUTACJA DO KLASY 1

03.02.2022 - 14.02.2022

wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru; wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły

17.02.2022 – 08.03.2022

wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru; wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru

14.03.2022

podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15.03.2022 – 23.03.2022

potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły

25.03.2022

podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

2.02.2022 – 14.02.2022

składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego

2.02.2022 – 15.02.2022

podpisanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących (warunek konieczny)

17.02.2022 – 8.03.2022

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

14.03.2022

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.03.2022

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

25.03.2022 – 8.04.2022

podpisanie umów